BoiRo
Qubi En låda

Mått: 210x210x210 mm
Qubi Två lådor
Kan monteras både horisontellt
och vertikalt.

Mått: 405x210x210 mm
Qubi Tre lådor
Kan monteras både horisontellt
och vertikalt.

Mått: 606x210x210 mm

BOIRO    QUBI    BLOGG